Bodeling

De færreste tænker på en eventuel fremtidig skilsmisse, når de gifter sig. Derfor føler mange de står i en urimelig situation, hvis skilsmissen indtræder og boet skal deles. Her kan du læse hvordan reglerne er og hvilke muligheder du har for at sætte dit præg på bodelingen, hvis skilsmissen skulle indtræde.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Lindegaard Advokatfirma er specialiserede i ægtepagter og bodeling. Vi kender reglerne og ved hvilke muligheder der er for at imødese de fleste behov. Vi er klar over det ikke er en situation, man har lyst til at forestille sig, men vi ved også, at det er vigtigt at tage stilling. Derfor er vi klar til at give dig den bedst mulige hjælp.

Generelt om bodeling

Når man gifter sig, bliver alle ægtefællernes værdier lagt ind i en samlet pulje kaldet fællesboet. Også alt, hvad ægtefællerne erhverver i løbet af ægteskabet, kommer ind i den pulje.

Hvis ægteskabet går i stykker, skal boet deles. Det betyder, at fællesboet deles i to. Den gæld, som begge ægtefæller hæfter for – f.eks. et fælles huslån – bliver også delt i to. Den ligedeling gælder, uanset om den ene ægtefæller har langt flere værdier end den anden.

Det er muligt at oprette en ægtepagt. Her kan man bestemme, at enten alt eller blot enkelte gen-stande skal være en ægtefælles særeje. Særejet indgår ikke i fællesboet, og det bliver derfor heller ikke delt i tilfælde af skilsmisse. Især hvis den ene ægtefælle har meget store værdier, kan det gøre en stor forskel, om disse indgår i fællesejet eller ej.


Kontakt os

Kontakt advokat Søren B. Lindegaard og hør mere om bodeling og ægtepagter. Han kan både hjælpe dig med at oprette en ægtepagt før det går galt, og med at sikre at værdien af fællesboet opgøres rigtigt, så bodelingen foregår korrekt. Lad os hjælpe dig med at sikre din formue bedst muligt i tilfælde af skilsmisse.
Lindegaard Advokatfirma
Hunderupvej 59
5000 Odense C
info@lindegaardadvokat.dk

T: 66 12 51 12 / M: 24 40 92 68