Forældremyndighed, bopæl og samvær

Når forældre går fra hinanden er det ikke altid let at blive enige om forholdene vedrørende barnet. Reglerne om forældremyndighed, bopæl og samvær fremgår af Forældreansvarsloven. Her kan du læse hvilke muligheder du har, hvis samarbejdet med dit barns/dine børns anden forælder er gået galt.

Advokat Søren B. Lindegaard har stor erfaring med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær og er også klar til at hjælpe dig i din sag.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Det er ikke nemt at stå alene i en sag om forældreansvar, bopæl eller samvær. Den anden forælder vil kæmpe lige så hårdt som dig for sin sag, og du kan derfor have brug for hjælp til at overskue, hvilke argumenter og forhold, der kan støtte din sag.

Sager om samvær afgøres altid af Statsforvaltningen, og i sager om forældremyndighed og bopæl vil Statsforvaltningen først forsøge at hjælpe forældrene med at finde en fælles løsning. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bliver sagen i stedet afgjort ved retten.

Hos Lindegaard Advokatfirma oplyser vi dig om dine rettigheder og muligheder. Vi kan yde bistand allerede ved sagens behandling i Statsforvaltningen, men vi kan også træde ind i sagen, når den skal for retten.

Vi har specialiseret os i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Efter talrige sager har vi bred erfaring og ekspertise indenfor området, og vi har stor forståelse for din situation. Vi ønsker hjælpe dig bedst muligt.

Generelt om forældremyndighed, bopæl og samvær

I mange tilfælde har forældre fælles forældremyndighed. Dette gælder hvis forældrene er gift eller har været gift indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel, hvis de er ugifte men har haft fælles folkeregisteradresse de sidste 10 måneder før barnets fødsel og faderen anerkender faderskabet, eller hvis de underskriver en erklæring om at have fælles forældremyndighed. I andre tilfælde er det kun moderen, der har forældremyndigheden.

I særlige tilfælde kan den fælles forældremyndighed ophæves og tillægges udelukkende den ene forælder. Det kan f.eks. ske, hvis samarbejdsvanskelighederne er til skade for barnet, hvis der er vold i familien, eller hvis den ene forælder er uegnet som forælder pga. psykiske vanskeligheder.

Ved fælles forældremyndighed skal vigtige beslutninger vedrørende barnet, blandt andet barnets bopæl, træffes i fællesskab. Hvis forældrene ikke kan blive enige om barnets bopæl, afgøres det af retten.

Uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej, har barnet dog ret til samvær med sin anden forælder – dvs. barnet har ret til at se begge forældre. Kan forældrene ikke blive enige om, hvordan dette skal foregå, træffes afgørelsen af Statsforvaltningen.

Fri proces?

Der kan være mulighed for at få fri proces i sager, der skal afgøres ved retten. Det vil sige, at du ikke selv skal betale omkostningerne til advokatbistand. Dette er afhængigt af din årsindkomst – den må ikke overstige 308.000 kr. plus et tillæg på 53.000 kr. for hvert barn, du forsørger. Når vi varetager din sag, sørger vi også for at søge om fri proces for dig.

Kontakt os

Kontakt advokat Søren B. Lindegaard hvis du ønsker yderligere information om forældremyndighed, bopæl og samvær. Han lytter til dig og sætter sig grundigt ind i sagen.

Vi har ført sager i hele Danmark med stor succes. Ring eller skriv til os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe og støtte dig i lige netop din situation.
Lindegaard Advokatfirma
Hunderupvej 59
5000 Odense C
info@lindegaardadvokat.dk

T: 66 12 51 12 / M: 24 40 92 68