Tvangsanbringelse/tvangsfjernelse af børn

En tvangsanbringelse er et af de største indgreb en familie kan udsættes for. Bliver du som forælder udsat for en tvangsanbringelse af dit barn/dine børn, har du en lang række rettigheder og pligter. Disse fremgår ofte af Serviceloven ”Lov om social service” og Retssikkerhedsloven ”Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område”. I denne artikel kan du læse hvilke rettigheder du har.

Advokat Søren B. Lindegaard har stor erfaring med tvangsfjernelser og tvangsanbringelser af børn. Han har bl.a. været advokat for en familie, hvis psykisk syge datter på 16 år blev tvangsfjernet på et meget tvivlsomt grundlag.

Læs om sagen her:
Advokat: "Har aldrig haft en sag, der virker så forkert"

16-årig med psykiatrisk lidelse tvangsfjernet og indsat blandt kriminelle. 

Advokat Søren B. Lindegaard har holdt en del foredrag omkring tvangsfjernelser, også i udlandet se Diplom 1 og Diplom 2

Hvordan kan vi hjælpe?

Det er ikke nemt at stå alene i en sag om tvangsanbringelse. Mange oplever at de ikke kan få hjælp fra kommunen og at de ikke bliver hørt. Hele situationen omkring en tvangsanbringelse kan virke meget uoverskuelig.

Hos os oplyser vi dig om dine muligheder og rettigheder. Mange sager får et bedre udfald, hvis vi kommer tidligt ind i processen og varetager dine rettigheder og ønsker.

Vi har specialiseret os i sager om tvangsfjernelser/tvangsanbringelser af børn. Efter talrige sager har vi bred erfaring og ekspertise på området og vi har stor forståelse for den vanskelige situation. Vi ønsker at give dig den bedst mulige hjælp.

Generelt om tvangsfjernelse/tvangsanbringelse af børn

I Danmark er omkring 14.000 børn anbragt uden for hjemmet, heraf er ca. 10% er fjernet uden forældrenes samtykke. Børn tvangsfjernes når myndighederne vurderer, at et barn tager skade af at blive hos deres biologiske forældre. Eksempelvis hvis forældrene er voldelige, alkoholiserede eller psykisk syge.

Der gælder en række krav for kommunens sagsbehandling i tvangsanbringelsessager. Det er vigtigt, at alle disse krav bliver opfyldt, da det kan have afgørende betydning for sagens udfald. En tvangsfjernelse er absolut sidste udvej. Det er derfor vigtigt, at alle alternativer bliver belyst, forsøgt og afklaret, og det kan på det kraftigste anbefales at vælge en advokat, som kan hjælpe dig.

Antallet af sager om tvangsfjernelser har været stigende de seneste år. Dette kan måske ses som et udtryk for at en tvangsfjernelse kan gennemføres, selvom der egentlig er andre muligheder og barnet muligvis kunne blive boende hjemme.

Blandt dine rettigheder kan nævnes:

  • Kommunen skal sørge for en tilstrækkelig oplysning af din sag.
  • Kommunen skal behandle dine henvendelser hurtigt.
  • Kommunen skal ikke anvende et mere indgribende middel end højst nødvendigt. Dvs. hvis en anden indsats end tvangsfjernelse er tilstrækkeligt, skal tvangsfjernelse ikke finde sted.
  • Du har ret til god advokatbistand.
  • Du har ret til aktindsigt, dvs. indsigt i sagens dokumenter m.v.
  • Medmindre der er truffet en anden afgørelse, har du ret til samvær med dit tvangsfjernede barn.
  • Du skal have mulighed for at medvirke i behandlingen af din sag, dvs. at du skal inddrages hvor det er muligt.

Gratis advokatbistand?

Du har ret til gratis advokatbistand, hvis dit barn tvangsfjernes. Dette gælder både forældre samt børn og unge, der er fyldt 15 år.Kontakt os

Kontakt Lindegaard Advokatfirma for yderligere information om tvangsanbringelser og tvangsfjernelser af børn. Vi lytter til dig og sætter os grundigt ind i sagen, så vi kan hjælpe og støtte dig bedst muligt.

Vi har ført sager i hele Danmark med stor succes.
Lindegaard Advokatfirma
Hunderupvej 59
5000 Odense C
info@lindegaardadvokat.dk

T: 66 12 51 12 / M: 24 40 92 68